Beluchtingsfilter of ventfilter

Een beluchtingsfilter (ook wel ventfilter of ventilatiefilter genoemd) wordt gebruikt om te verhinderen dat omgevingsstof en micro-organismen (bacteriën, virussen, fagen, schimmels, gisten,enz.) in een tank of reactor komen.

De beluchtingsfilter (ventfilter) kan een steriel filter zijn voor een fermentatie tank of voor een sterilisatie eenheid.

De beluchtingsfilter (ventfilter) kan ook een waterabsorbens bevatten om te verhinderen dat waterdamp in de tank komt.

De tank of reactor moet ook beschermd worden tegen implosie indien de beluchtingsfilter verstopt. Daartoe dient de beluchtingsfilter (ventfilter) correct gedimensioneerd te worden, rekening houdend met eventuele chemische reiniging (CIP, Clean in Place), thermische reiniging (warm water), stoomterilisatie, crash cooling of natuurlijke afkoeling. Eventueel moeten vacuüm safety break discs of een perslucht compensatie leiding voorzien worden om te beschermen tegen vacuümvorming. Het ontwerp en de dimensionering van beluchtingsfilters (ventfilters) is dan ook een delicate zaak waarbij veiligheid een belangrijke rol speelt. Filtration kan hierin bijstaan, rekening houdend met al deze factoren.

call-to-action